Individuel terapi


 

Når livet gør ondt, eller du føler dig låst fast i uhensigtsmæssige mønstre og reaktioner, kan det være en løsning, for at komme videre, at tale med et andet menneske.
Her er det, terapi kan komme på tale.

Terapi giver mulighed for en forandring, når du oplever:

 • Ubearbejdet sorg/krise

 • Manglende selvværd

 • Usikkerhed på egne følelser/ reaktioner

 • Tab - sygdom, dødsfald, skilsmisse, før og efter en abort.

 • Tab - arbejde, livslyst, glæde

 • Depression

 • Stress, udbrændthed

 • Angst, usikkerhed, tristhed, tomhed

 • Chok/traumer

 • Spiseforstyrrelser

 • Par-problematik, når det kun er dig, der oplever, I har problemer.

 • Livet er svært efter overgreb – seksuelle, fysiske og psykiske

 • Misbrug - alkohol, medicin

 • Det er svært at være forældre

 • Fysisk ubehag - muskelspændinger, ondt i maven, 

  

Hvordan foregår det:
Terapien er forskellig fra person til person.
Nogle gange er det udelukkende samtale, og andre gange inddrages  drømme og tegneterapi.
Desuden øvelser, hvor du bliver mere bevidst om egne følelser og resurser.
Også fysiske øvelser inddrages, da alle oplevelser sætter sig i kroppen.
Ved at blive bevidst om din krops reaktioner, kan du blive klogere på dig selv. Du bliver i stand til bedre at tackle hverdagen, når du sætter egne grænser, i overensstemmelse med dine behov og valg.