Børn og unge


 

Forældrene er de primære omsorgspersoner i børns og unges liv.
Børnenes trivsel afhænger af forældrenes nærværd, anerkendelse og omsorg.
Alle børn og unge har brug for forældre, der tør være rollemodeller ved at være autentiske og synlige – sætte relevante grænser for barnet og den unge, og stå ved egne beslutninger.
Men selvom intensionen er rigtig, og du elsker dit barn, er det ikke altid let at være forældre.
Af mange forskellige årsager, kan børn, i perioder, trives dårligt i hverdagen. De oplever det er svært at tale med mor og far, om det der er svært – de vil jo ikke gør dem kede af det.
Her er det, terapi kan komme på tale – at tale med en neutral person.


Terapi giver mulighed for en forandring, når barnet og den unge oplever:

  • At være trist og isolerer sig i en længere periode.

  • At være bekymret – forestille sig forskellige ulykker

  • Ikke fungerer i skolen og i fritiden.

  • Mange tanker om sygdom og døden.

  • Viser ændret opførsel i længere tid – vrede, lyver, stjæler, snitter sig.

  • Spiseforstyrrelse – overspise, anoreksi, bulimi.

  • Seksuelle overgreb.

  • Mobning.


Hvordan foregår det?
Terapien tilpasses barnets alder og behov. Sideløbende med samtalen anvendes også lege- og tegneterapi.
Hos den unge har samtalen en større funktion, men også her anvendes andre terapiformer – se individuel terapi
Da det er forældrene, der har hovedansvaret for barnet og den unge, samarbejdes der med forældrene i den udstrækning, det er nødvendigt.