Efterskoler


Et tilbud og et supplement til de elever, der ikke trives i hverdagen, så de også oplever dette år, som året der gav dem overskud, redskaber og tro på fremtiden.

10 års som bestyrelsesformand på en efterskole, gav mig indblik i en efterskoles dagligdag, og hvor mange kasketter, man som lærer har på. Jeg oplevede også lærernes frustration og magtesløshed over, at nogle elever ikke trivedes trods mange snakke.

Den dårlige trivsel kan bl. a. skyldes svigt i barndommen p.g.a forældres alkoholmisbrug, overgreb både fysisk og psykisk. Tab ved dødsfald i familien eller skilsmisse. Oplevelser, hvor eleven oplever sig valgt fra og svigtet. Mobning. 
Disse oplevelser er ofte hemmeligheder, som fylder så meget i elevens tanker, at det er svært at koncentrere sig, at holde aftaler, at sove om natten og derfor kommer eleven ikke  op om morgenen. 
Dette medfører, at eleven er trist og meget svingende i humør –  mere end teenager skal være – har svært ved at indgå i sociale relationer, og har en svingende faglig indsats.
Elevens dårlige trivsel kan komme til udtryk som koncentrationsproblemer, mange konflikter – også hvor der tilsyneladende ikke er en forståelig årsag, spiseforstyrrelser, 
snitte sig, dårligt selvværd, isoler sig på værelset, ikke magte at være i større grupper.     

Jeg har i flere år samarbejdet med efterskoler, hvor jeg kommer på efterskolen og har samtaler med eleverne. Tavshedspligten er en selvfølge, men alligevel er et samarbejde med kontaktlæreren muligt, så eleven oplever, måske for første gang, voksne der samarbejder og ønsker at eleven må lykkes.  Dette giver en positiv og anderledes oplevelse for eleven, men også for læreren.  
Stor erfaring med samarbejde med kommuner og  forældrebetaling.